Robert Eugene De Vinney
Warrant Officer
235TH AVN CO, 307TH AVN BN, 164TH AVN GROUP,
1ST AVIATION BDE, USARV
Army of the United States
Mound, Minnesota
September 30, 1947 to December 07, 1969
ROBERT E DE VINNEY is on the Wall at Panel W15, Line 35

armyavnx.gif
 
phambase.gif
 
Robert E De Vinney
164thcag.gif ABN-307THAVNBN.png 235avnco.gifRobert E De Vinney

WO ROBERT EUGENE DE VINNEY

Contact Us © Copyright 1997-2017 www.VirtualWall.org, Ltd ®(TM) Last update 08/23/2017